موضوع : خودرو های دنیا

تاریخ برگزاری:
                     شروع مسابقه: ۱ مهر ۱۳۹۲
                     پایان مسابقه: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲ شب

برگزار کننده: شرکت رهنما کامیابان نخستین (بییپ)

قیمت هر سوال: ۹۹۰ ریال

 
تعداد سوالات: ۴۵ رقابت در کل

حامی :
                    شرکت رهنما کامیابان نخستین (بییپ)

جوایز این دوره :

                    جایزه قرعه کشی: یک قطعه طلا به ارزش ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال)( افرادی که حداقل یک خودرو را انتخاب کرده باشند)
                    جایزه رقابتی:  ۱ سکه بهار آزادی ( شرکت کننده ای که بیشترین دارایی را کسب کرده باشد)