اگه میخواین کسی رو از دس بدین فقط کافیه دوسش داشته باشین!!به همین سادگی