تعداد سوالات: 30 عدد


تمامی پاسخ های مسابقه بزرگ رسوم ایرانی را فقط با 2000 تومان دریافت کنید

جوایز: 110 میلیون تومان + 2 جایزه 5 میلیون تومانی


برای دریافت پاسخ مسابقه رسوم ایرانی مرحله اول لطفا عبارت «رسوم ایرانی» را به همراه یک شارژ 2000 تومانی ایرانسل به شماره 09108553455 ارسال کنید و منتظر بمانید تا جواب ها برایتان ارسال شود